Skip to main content

https://www.facebook.com/TagupiMembaca/photos/rpp.489091534890210/514268732372490/?type=3&theater


Team #TagupiMembaca1.2 berjumpa dengan wakil I-Medik, Dr A Farid Nazmi untuk membincangkan pengaturan program #TetamuKita yang akan berlangsung pada 25hb November nanti.

Tetamu Kita adalah program bagi menyampaikan bantuan kemanusiaan kepada komuniti pelarian negara Timur Tengah dan akan menggabungkan aktivis-aktivis Centre For Human Rights Research and Advocacy, WAFIQ, I-Medik, Pusat Kecemerlangan Pendidikan Ummah – PACU serta team #TagupiMembaca.

Source – Centhra Facebook Page