SERTAI KAMI!

Jika anda daripada mana-mana kumpulan berikut:

 • Ahli akademik/profesional yang berkelayakan dan berpengalaman di dalam bidang-bidang fokus Semakan Berkala Sejagat (UPR)
 • Aktivis pertubuhan Islam Bukan Kerajaan yang bergabung bersama MACSA
 • Individu yang bersetuju dengan aspirasi MACSA dan berminat menyumbang idea dan masa untuk proses UPR bagi Malaysia

Kami mempelawa anda untuk menyertai pasukan sukarelawan kami bagi melaksanakan penyelidikan, pemantauan dan pelaporan perlaksanaan syor-syor terhadap Malaysia di dalam proses UPR, Majlis Hak Asasi Manusia, Pertubuhan Bangsa Bersatu (UNHRC)

Bidang-bidang fokus UPR:

 • Hak-hak sivil dan politik
 • Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya
 • Hak-hak Wanita, kanak-kanak dan isu kesaksamaan gender
 • Obligasi dan instrumen antarabangsa bagi Malaysia
 • Perpaduan nasional
 • Hak Orang Kurang Upaya
 • Kerangka Hak Asasi Manusia Nasional
 • Matlamat Pembangunan Mapan (SDGs)

Peluang latihan kefahaman teori undang-undang hak asasi manusia dan peningkatan kemahiran mekanisme hak asasi manusia akan diberikan mengikut kesesuaian

TARIKH AKHIR UNTUK MENDAFTAR IALAH 31 MAC 2019

www.facebook.com/macsa2018

Borang Pendaftaran