Skip to main content

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2182233661787042.1073741833.1911478225529255&type=1&l=4f16fc03bb

Pada 30hb Julai 2018, MACSA menghantar sekumpulan 7 aktivis daripada pelbagai ahli gabungan ke Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Pulau Mabul untuk mengumpul data daripada komuniti tidak bernegara di kawasan ini. Ahli delegasi termasuklah: Azril Mohd Amin (Pengerusi MACSA dan Ketua Eksekutif CENTHRA), Prof Madya Dr Rafidah Hanim Mokhtar (Pengerusi Bersama MACSA dan Presiden WAFIQ), Jamaluddin Shamsudin (Pengerusi ACCIN), Sainuri Yahmin (Pengerusi CONCERN), Zainal Abidin Shaik Zakaria (Pengerusi PERKEMAS), Prof Madya Dr Mastura Badzis (Felo CENTHRA), Surail A Kahar (Aktivis CONCERN), Lajulliadi Lajahidi (Aktivis CONCERN) & Fatihah Jamhari (Aktivis WAFIQ).

Tinjuaan MACSA tertumpu kepada 4 buah Pusat Pembangunan Minda Insan (PPMI) yang telah dibina oleh komuniti setempat dengan bantuan dan kerjasama dpd agensi kerajaan dan NGO HALUAN yang merupakan ahli gabungan NGO Islam Sabah (CONCERN) dan juga merupakan ahli gabungan dalam MACSA. Sehingga kini terdapat 7 buah PPMI iaitu di Kg. Kabog, Kg. Tagupi, Kg. Hidayat, Kg. Pamanhutan, Pulau Mabul, Kg Pulau Tandoan & Kg Simuning yang memberi fokus utama memberikan pendidikan kpd kanak-kanak komuniti tidak bernegara dlm masa sama pembangunan rohani, jasmani dan sosial, kanak-kanak ini diajar mengikut silibus Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR), Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) KSPK, KAFA dan diterapkan dengan nilai kesetiaan kepada Malaysia.

MACSA telahpun menyampaikan Laporan Gabungan Pemegang Kepentingan ke sesi Semakan Berkala Sejagat, Majlis Hak Asasi Manusia, PBB pada bulan Mac lalu dan antara isu yang dibawa adalah isu Orang Tidak Bernegara.


Pada 30hb Julai 2018, MACSA menghantar sekumpulan 9 aktivis daripada pelbagai ahli gabungan ke Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Pulau Mabul untuk mengumpul data daripada komuniti tidak bernegara di kawasan ini. Ahli delegasi termasuklah: Azril Mohd Amin (Pengerusi MACSA dan Ketua Eksekutif CENTHRA), Prof Madya Dr Rafidah Hanim Mokhtar (Pengerusi Bersama MACSA dan Presiden WAFIQ), Jamaluddin Shamsudin (Pengerusi ACCIN), Sainuri Yahmin (Pengerusi CONCERN), Zainal Abidin Shaik Zakaria (Pengerusi PERKEMAS), Prof Madya Dr Mastura Badzis (Felo CENTHRA), Surail A Kahar (Aktivis CONCERN), Lajulliadi Lajahidi (Aktivis CONCERN) & Fatihah Jamhari (Aktivis WAFIQ).

Tinjuaan MACSA tertumpu kepada 4 buah Pusat Pembangunan Minda Insan (PPMI) yang telah dibina oleh komuniti setempat dengan bantuan dan kerjasama dpd agensi kerajaan dan NGO HALUAN yang merupakan ahli gabungan NGO Islam Sabah (CONCERN) dan juga merupakan ahli gabungan dalam MACSA.

Sehingga kini terdapat 7 buah PPMI iaitu di Kg. Kabog, Kg. Tagupi, Kg. Hidayat, Kg. Pamanhutan, Pulau Mabul, Kg Pulau Tandoan & Kg Simuning yang memberi fokus utama memberikan pendidikan kpd kanak-kanak komuniti tidak bernegara dlm masa sama pembangunan rohani, jasmani dan sosial, kanak-kanak ini diajar mengikut silibus Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR), Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) KSPK, KAFA dan diterapkan dengan nilai kesetiaan kepada Malaysia. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk: https://www.youtube.com/watch?v=BCwTMnWhye4&feature=youtu.be

MACSA telahpun menyampaikan Laporan Gabungan Pemegang Kepentingan ke sesi Semakan Berkala Sejagat, Majlis Hak Asasi Manusia, PBB pada bulan Mac lalu dan antara isu yang dibawa adalah isu Orang Tidak Bernegara.

________________________________________________________________________________________________________________________

On 30th July 2018, MACSA sent a team of 9 activists from its various coalition members to Lahad Datu, Kunak, Semporna and Mabul Island to collect data from the stateless communities in these areas. Members of the delegation include: Azril Mohd Amin (Chairman of MACSA and Chief Executive of CENTHRA), Assoc. Prof. Dr Rafidah Hanim Mokhtar (Co-Chairperson of MACSA and President of WAFIQ), Jamaluddin Shamsudin (Chairman of ACCIN), Sainuri Yahmin (Chairman of CONCERN), Zainal Abidin Shaik Zakaria Chairman of PERKEMAS), Assoc. Prof. Dr Mastura Badzis (Fellow of CENTHRA), Surail A Kahar (Activist of CONCERN), Lajulliadi Lajahidi (Activist of CONCERN) & Fatihah Jamhari (Activist of WAFIQ).

MACSA focused its excursion in 4 Pusat Pembangunan Minda Insan (PPMI) built by the local communities with the help and cooperation from government agencies and HALUAN, an NGO member of CONCERN, one of MACSA coalition members.

To date, HALUAN has successfully built 7 PPMIs in Kg. Kabog, Kg. Tagupi, Kg. Hidayat, Kg Pamanhutan, Mabul Island, Kg Pulau Tandoan & Kg Simuning which focus primarily on providing basic education for stateless children. In addition to spiritual, physical and intellectual development, these children are taught according to the syllabus of the Primary School Standard Curriculum (KSSR) & the Integrated High School Curriculum (KBSM), KSPK, KAFA and instilled with the sense of love and loyalty for Malaysia. For further info, please refer to: https://www.youtube.com/watch?v=BCwTMnWhye4&feature=youtu.be

MACSA has already submitted its Joint Stakeholder Report for the Universal Periodic Review, to the Human Rights Council, in March and among the issues highlighted in the Report is the issue of stateless people.

Source – Centhra Facebook Page