Skip to main content

Lokakarya Pertubuhan-pertubuhan Islam Bukan Kerajaan, Negeri Sabah anjuran MACSA dengan kerjasama CONCERN dan Majlis Belia Sabah bagi membincangkan isu-isu pasca UPR diteruskan dengan sesi Focus Group Discussion (FGD) bagi merumuskan isu-isu hak asasi manusia, aspek undang-undang berkaitan dan strategi perlaksanaan syor-syor penambahbaikan bagi situasi hak asasi manusia Negeri Sabah.

Sub tema yang menjadi fokus pada FGD ini ialah Hak-hak sivil dan politik, Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, Hak-hak Wanita, kanak- kanak dan isu kesamarataan gender, Obligasi dan instrumen antarabangsa bagi Malaysia, Perpaduan nasional, Hak Orang Kurang Upaya, Kerangka Hak Asasi Manusia Nasional dan Matlamat Pembangunan Mapan (SDGs).

Sesi FGD ini menghasilkan matriks tindakan bagi membantu MACSA bersama-sama memperkukuh inisiatif pertubuhan-pertubuhan Islam Bukan Kerajaan yang terlibat dalam usaha penyelidikan, pemantauan dan pelaporan UPR bagi tempoh beberapa tahun akan datang.

Sesi FGD kali ini dipimpin Dr. Abd Hamid Abd Murad (USIM- CENTHRA) dengan dibantu Tuan Hj. Rafna Farin Abdul Ra’far dan Tuan Hj. Zainal Abidin Shaik Zakaria, kedua-duanya peguam kanan dan aktivis MACSA #uprmalaysia2018 #Macsa #ConcernSabah #Centhra @ Tun Sakaran Hall, Tabung Haji


Source – Centhra Facebook Page