Skip to main content

“Rakyat Malaysia sama ada beragama Islam atau bukan harus ingat akan kedudukan Islam sebagai Agama Persekutuan menurut Perkara 3(1) Perlembagaan dan selain itu kita juga terikat dengan norma antarabangsa mengenai kebebasan beragama seperti tertakluk di bawah Perkara 18 Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat 1948. Kita juga terikat dengan Perisytiharan Hak Asasi Manusia Dalam Islam Kaherah 1990 yang mana Perkara 10 menyatakan bahawa Islam adalah agama sebenar dan kedaifan atau kejahilan seseorang itu tidak boleh digunakan sebagai alasan atau sebab bagi menukar agamanya ke selain Islam.” http://www.hmetro.com.my/utama/2019/03/429257/kita-reaktif-berbanding-proaktif-metrotv

Kita reaktif berbanding proaktif [METROTV]

Keputusan Kabinet untuk meminda Kanun Keseksaan (Akta 574) dengan memasukkan kesalahan menyuntik kebencian dan penghinaan terhadap mana-mana agama mengundang reaksi pelbagai pihak.

Source – Centhra Facebook Page