Skip to main content

Bagi rakyat Malaysia secara umumnya, tuntutan hak asasi manusia haruslah ambil kira sensitiviti awam, keselamatan negara dan nilai moral serta tidak bersandarkan pada acuan asing semata-mata. Adalah mendukacitakan seperti berlaku pada Oktober 2013, gabungan NGO yang mengenepikan peruntukan Perlembagaan Persekutuan, realiti budaya dan terutamanya panduan Islam sebagai agama negara menurut artikel 3(1) Perlembagaan Persekutuan memanipulasi proses UPR untuk mengemuka beberapa tuntutan tidak munasabah di pentas antarabangsa. https://www.bharian.com.my/rencana/muka10/2017/10/335067/tuntutan-hak-asasi-jangan-korbankan-islam

Source