[gap height=”30px”] kembali-button

Kembali

[gap height=”30px”]

HAK-HAK WANITA

Hak Wanita – Hak asasi wanita terus-menerus diancam dengan dasar-dasar yang regresif serta program yang bertujuan untuk mengekploitasi wanita atas nama pembangunan. Wanita, kanak-kanak perempuan dan kumpulan- kumpulan yang terpinggir berterusan dijadikan mangsa pemerdagangan manusia dan keganasan seksual yang mengancam kehormatan serta hak asasi mereka. Selain itu, persoalan hak misalnya ibu tunggal dalam menjaga perihal hak jagaan anak, saraan diri dan keluarga. Justeru, dalam era kemajuan kini, kaum wanita berpotesi menjadi sumber pembangunan dalam pelbagai bidang sosial, ekonomi dan politik kian meningkat. Berpegang kepada hakikat inilah, pada tahun 1989, kerajaan Malaysia telah menggubal Dasar Wanita Negara yang mengiktirafkan hak-hak wanita di negara ini.

 
 

Verification