[gap height=”30px”] kembali-button

Kembali

[gap height=”30px”]

PENTADBIRAN MAHKAMAH

Pengukuhan nilai kehakiman yakni melalui sistem perundangan yang adil lagi saksama merupakan intipati negara yang harmoni serta aman makmur. Oleh itu, pentadbiran mahkamah yang berintegriti dan murni diperlukan bagi memastikan keadilan dan kesaksamaan kepada seluruh rakyat di negara ini tanpa ada apa jua bentuk diskriminasi.

 
 

Verification