[gap height=”30px”] kembali-button

Kembali

[gap height=”30px”]

HAK-HAK PENGGANGGUR/GELANDANGAN

Hak Pengganggur/Gelandangan – Malaysia menyaksikan kadar pengangguran tenaga buruh negara mengalami penurunan berikutan keadaan ekonomi negara stabil, mengambil kira tempoh beberapa tahun kebelakangan ini. Sejak tahun 1995 hingga 2014, kadar pengangguran secara puratanya adalah takat 3.2 peratus. Namun begitu, bilangan terutama dikalangan lepasan universiti angkanya masih signifikan dan ini nyata dilihat sebagai antara masalah dalam pembangunan ekonomi negara tambahan pula bilangan gelandangan di kota serta pinggir bandar masih wujud. Oleh itu, masyarakat ini harus melihat dari sudut yang lebih holistik terhadap masalah gelandangan selain menyedari hak-hak yang dikemukakan untuk semua manusia sejagat.

 
 

Verification