[gap height=”30px”] kembali-button

Kembali

[gap height=”30px”]

HAK-HAK PELARIAN

Hak Pelarian – Pelarian adalah seseorang yang tidak dapat pulang ke negara asal dan berada luar dari negara asalnya, disebabkan kebimbangan akan ditindas semula berpuncakan kepada perbalahan antara sesama bangsa, agama, kewarganegaraan dan pandangan politik. Bagi orang pelarian mereka mempunyai hak asasi (Konvensyen Geneva 1951) sebagai pelarian sebelum status mereka diiktiraf secara rasmi dibawah peruntukan undang-undang antarabangsa. Walaubagaimanapun, pelarian di Malaysia adalah tertakluk dibawah peruntukan Akta Imigresen 1959/53 (pindaan 2002) dimana mereka masih dianggap sebagai pendatang “haram”, ini disebabkan ketiadaan undang-undang khas bagi pelarian di negara ini.

 
 

Verification