[gap height=”30px”] kembali-button

Kembali

[gap height=”30px”]

HAK-HAK ORANG TERANIAYA

Hak Orang Teraniaya – Orang teraniaya atau orang yang dizalimi adalah orang yang diperlakukan secara tidak benar dan tidak adil oleh orang lain. Orang – orang ini tidak mendapat hak yang wajib dinikmati dan diterimanya. Misalnya jika seseorang itu berhutang, maka jika si pemberi hutang mahu menagih semula wang itu namun, yang berhutang tidak mahu membayar serta mengingkari hutang tersebut, mereka ini termasuk dalam orang yang teraniaya. Selain itu, dalam situasi keadilan sosial, sekiranya seseorang itu dituduh melakukan perkara jahat yang tidak dilakukannya malah tidak bersangkutan sama sekali sekaligus dijatuhkan hukuman, hal ini juga termasuk dalam orang yang teraniaya.

 
 

Verification