[gap height=”30px”] kembali-button

Kembali

[gap height=”30px”]

MEDIA & KEBEBASAN BERSUARA

Media merupakan salah sebuah medium penting terutamanya dalam menyampaikan maklumat serta menghebahkan sesuatu informasi. Manakala, prinsip kebebasan bersuara sering kali menjadi konotasi penting buat pejuang hak asasi manusia yang mana ia menjadi satu sendi untuk berdirinya hak asasi manusia. Lantaran itu, kebebasan menyatakan pendapat kadangkala digunakan sebagai maksud kepada bukan sahaja kebebasan bersuara secara percakapan verbal, tetapi juga tindakan mencari, menerima dan menyebarkan maklumat atau idea, dengan tidak mengira medium yang digunakan.

 
 

Verification