[tabgroup style=”center” title=””]
[row style=”divided”] [col span=”1/4″ ]

image-sample-felo

Dato’ Haji Mahamad Naser Disa

Timbalan Ketua Penasihat Bahagian Penasihat Shari’ah

Pejabat Peguam Negara
Ahli Pemegang Amanah Yayasan Murni Aqidah

[/col] [col span=”1/4″ ]

image-sample-felo

Prof Madya Shamrahayu Abdul Aziz

Felo Utama Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik, IKIM

[/col] [col span=”1/4″ ]

image-sample-felo

Prof Datin Noor Aziah Mohd Awal

Timbalan Naib Cancelor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni
Professor Undang-Undang Keluarga, Wanita dan Kanak-Kanak

[/col] [col span=”1/4″ ]

image-sample-felo

Prof Madya Dr Mohamed Azam Adil

Deputy CEO, IAIS

[/col] [/row] [row style=”divided”] [col span=”1/4″ ]

image-sample-felo

Dr Mohd Farid Mohd Shahran

Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik, IKIM

 

[/col] [col span=”1/4″ ]

image-sample-felo

Tn Haji Haniff Kathri Abdalla

[/col] [col span=”1/4″ ]

image-sample-felo

Dr Heru Susetyo

Pensyarah Fakulti Undang-Undang

[/col] [col span=”1/4″ ]

 

[/col] [/row]
[row style=”divided”] [col span=”1/4″ ]

image-sample-felo

Prof Madya Dr Zarina @ Zairina Othman

Ketua Program Strategi dan Perhubungan Antarabangsa, UKM

[/col] [col span=”1/4″ ]

image-sample-felo

Dr Mastura Badzis

Penolong Professor/Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni

[/col] [col span=”1/4″ ]

image-sample-felo

Dr Haslina Ibrahim

Assistant Professor/ Head Student Learning Enhancement Unit (SLEU)

[/col] [col span=”1/4″ ]

image-sample-felo

Dr Mohd Mahyudi Mohd Yusop

Assistant Professor

[/col] [/row]

 

[/tabgroup]