[gap height=”30px”] kembali-button

Kembali

[gap height=”30px”]

KOVENAN ANTARABANGSA HAK SIVIL & POLITIK

Hak awam (sivil) dan politik merupakan hak yang melindungi kebebasan individu daripada pencabulan yang tidak wajar oleh kerajaan dan mana-mana pertubuhan baik kerajaan mahupun swasta, serta memastikan keupayaan seseorang untuk menyertai kehidupan sivil dan politik negara tanpa berdepan dengan diskriminasi atau penindasan.

 
 

Verification