[gap height=”30px”] kembali-button

Kembali

[gap height=”30px”]

KONVENSYEN PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA

Konvensyen (CEDAW) mentakrifkan diskriminasi terhadap wanita sebagai “… sebarang perbezaan pengecualian atau sekatan yang dibuat berdasarkan jantina yang mempunyai kesan atau tujuan merosakkan atau membatalkan pengiktirafan, keseronokan atau tindakan oleh wanita, tanpa mengira status perkahwinan mereka, pada asas kesaksamaan di antara lelaki dan wanita, hak asasi manusia dan kebebasan asasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, awam atau mana-mana lain. “

 
 

Verification