[gap height=”30px”] kembali-button

Kembali

[gap height=”30px”]

KONVENSYEN MENENTANG PENYIKSAAN, LAYANAN KEJAM & HUKUMAN TIDAK BERPERIKEMANUSIAAN

Pada 26 Jun 1987, badan dunia PBB telah bersetuju melaksanakan konvensyen ini dan menuntut komitmen kesemua negara anggota. Ia merupakan konvensyen menentang perlakuan kejam, tidak manusiawi selain merendahkan martabat manusia lain seperti prinsip-prinsip yang termaktub dalam Deklarasi. Setakat tahun 2015, sebanyak 158 negara telah pun meratifikasi konvensyen ini, namun ia tidak termasuk Malaysia.

 
 

Verification