[gap height=”30px”] kembali-button

Kembali

[gap height=”30px”]

KONVENSYEN HAK ORANG KURANG UPAYA

Perlaksanaan satu bentuk kerangka yang bersifat melindungi hak asasi manusia khususnya kepada orang kurang upaya tidak pernah dilaksanakan secara universal, sehingga pada tahun 2006. Usaha menggalakan penyertaan dalam mengiktiraf Konvensyen Hak Orang Kurang Upaya telah mendapat sambutan dari negara-negara di seluruh dunia termasuk Malaysia pada tahun 2010, meratifikasi konvensyen ini.

 
 

Verification