[gap height=”30px”] kembali-button

Kembali

[gap height=”30px”]

KONVENSYEN HAK KANAK – KANAK

Konvensyen ini (CRC) mentakrifkan kanak-kanak sebagai mereka yang berada di bawah umur 18 tahun kecuali bagi negara-negara tertentu yang telah menetapkan usia yang sah bagi ‘kedewasaan’ sebagai lebih muda daripada umur tersebut. Jawatankuasa mengenai Hak Kanak-kanak dan badan pemantau Konvensyen telah menggalakkan negara-negara anggota untuk  mengkaji usia majoriti jika ianya ditetapkan di bawah umur 18 tahun dan untuk meningkatkan tahap perlindungan bagi semua kanak-kanak di bawah umur tersebut.

 
 

Verification