[gap height=”30px”] kembali-button

Kembali

[gap height=”30px”]

KONVENSYEN ANTARABANGSA MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA MIGRAN & AHLI KELUARGA MEREKA

Konvensyen ini ditandatangani pada 18 Desember 1990, namun dilaksanakan pada 1 Julai 2003, kira-kira lebih sepuluh tahun berikutnya. Ia dikawal selia oleh Committee on Migrant Workers (CMW) untuk perlaksanaan konvensyen tersebut. Hak pekerja asing semakin signifikan kerana pada setakat 2005, angka migran antarabangsa berjumlah 185 hingga 192 Juta, yang dikatakan meliputi tiga peratus populasi dunia.

 
 

Verification