[gap height=”30px”] kembali-button

Kembali

[gap height=”30px”]

KONVENSYEN ANTARABANGSA MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI KAUM

Konvensyen ini (ICERD) telah dilaksanakan secara efektif mulai 4 Januari 1969 yang menolak sebarang kompromi terhadap sebarang bentuk diskriminasi kaum. Ia juga turut mempromosi kefahaman yang lebih jitu di kalangan kesemua bangsa (manusia) yang berbeza-beza.

 
 

Verification