[gap height=”30px”] kembali-button

Kembali

[gap height=”30px”]

KERAJAAN

Melalui perlaksanaan Pelan Bertindak Hak Asasi Manusia Kebangsaan (NHRAP) oleh kerajaan Malaysia, pengukuhan nilai-nilai hak asasi manusia berpandukan sosio-budaya masyarakat di negara ini dilihat berupaya melahirkan suatu ekosistem atau bentuk persekitaran baharu dalam soal hak asasi manusia. Pada masa mendatang, setelah siap digubal NHRAP bakal menjadi suatu penarafan hak asasi manusia di peringkat nasional. Komitmen kerajaan sentiasa diperlukan bagi jaminan serta kebertanggungjawaban dalam mengangkat hak asasi manusia di negara ini mengikut acuan sendiri.

 

 
 

Verification