[gap height=”30px”] kembali-button

Kembali

[gap height=”30px”]

KEHAKIMAN

Badan kehakiman Badan Kehakiman Malaysia merupakan salah satu di antara badan kerajaan iaitu Perundangan (Legislative), Eksekutif (Executive) dan Kehakiman (Judiciary) yang wujud secara berasingan. Fungsi utama badan kehakiman adalah untuk memastikan Perlembagaan Persekutuan dipatuhi dan keadilan ditegakkan mengikut peruntukan undang-undang. Oleh itu, kesaksamaan dan keadilan badan kehakiman tanpa ada apa jua bentuk diskriminasi merupakan manifestasi hak asasi manusia yang penting buat sistem undang-undang.

 
 

Verification