[gap height=”30px”] kembali-button

Kembali

[gap height=”30px”]

KEDUDUKAN AGAMA ISLAM

Ketetapan Islam sebagai agama Persekutuan di dalam Perlembagaan Malaysia bukanlah satu kebetulan yang dilakukan secara tidak sengaja oleh mereka yang merundingkan Kontrak Sosial lebih lima puluh tahun yang lampau. Ia adalah pernyataan tegas oleh semua yang telah berperanan merundingkan proses kemerdekaan. Ia adalah rumusan yang telah mengambilkira latar belakang sejarah, dinamika budaya tempatan, ciri-ciri ketamadunan dan ketatanegaraan di negara ini. Oleh itu, seperti yang ditetapkan Perlembagaan Persekutuan, agama Islam sebagai agama rasmi kebangsaan, seperti dalam perkara 3(1).

 
 

Verification