[gap height=”30px”] kembali-button

Kembali

[gap height=”30px”]

KEBEBASAN BERAGAMA

Hak asasi manusia dan kebebasan beragama sering berdiri atas satu landskap perbincangan secara fitrahnya. Seseorang manusia itu dikatakan bebas menurut dan mengikut haknya untuk menganut mana-mana agama dan dalam konteks negara Malaysia, namun ia selagi mana tidak bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan sebagaimana termaktub di dalam Fasal 3(1) Perlembagaan Persekutuan.

 
 

Verification