[gap height=”30px”] kembali-button

Kembali

[gap height=”30px”]

HAK-HAK SIVIL

Hak Sivil- Hak awam merupakan hak yang melindungi kebebasan individu daripada pencabulan yang tidak wajar oleh kerajaan dan pertubuhan swasta atau apa juga pertubuhan, serta memastikan keupayaan seseorang untuk menyertai kehidupan sivil dan politik negara tanpa berdepan dengan diskriminasi atau penindasan. Hak-hak awam ini termasuklah memastikan integriti fizikal dan keselamatan rakyat; perlindungan daripada diskriminasi atas sebab-sebab seperti kecacatan fizikal atau mental, jantina, agama, kaum, bangsa, umur, orientasi seks, mahupun identiti jantina. Hak individu seperti kebebasan bersuara dan berekspresi, beragama.

 
 

Verification