[gap height=”30px”] kembali-button

Kembali

[gap height=”30px”]

HAK-HAK POLITIK

Hak-hak politik pula merangkumi keadilan asasi (keadilan berprosedur) dalam undang-undang, seperti hak tertuduh, termasuk hak untuk perbicaraan adil; proses pengadilan jujur; hak untuk menuntut tebus rugi atau legal remedy. Di samping itu, ia turut merangkumi hak-hak berpolitik dalam sistem demokrasi seperti kebebasan berpersatuan, kebebasan berhimpun, kebebasan membuat petisyen, dan hak mengundi tanpa ada halangan atau diskriminasi.

 
 

Verification