[gap height=”30px”] kembali-button

Kembali

[gap height=”30px”]

HAK-HAK PENDIDIKAN

Hak Pendidikan – Bidang pendidikan sememangnya penting dalam pembangunan serta kelestarian masyarakat untuk kemajuan negara. Oleh sebab itu, pendidikan wajib dinikmati semua insan dan tidak salah jika dikatakan pendidikan adalah hak asasi manusia. Hal ini kerana pendidikan hak asasi manusia dianggap sebagai sesuatu yang penting bagi hak setiap kanak-kanak kepada pendidikan yang berkualiti, sesuatu yang tidak hanya mengajar kemahiran membaca, menulis dan mengira, tetapi juga memantapkan keupayaan kanak-kanak untuk menikmati hak asasi manusia sepenuhnya di samping menggalakkan budaya yang menerapkan nilai-nilai hak asasi manusia. Selain itu, pendidikan sewajarnya diberikan kepada semua tanpa ada diskriminasi kaum, bangsa, warna kulit atau agama.

 
 

Verification