[gap height=”30px”] kembali-button

Kembali

[gap height=”30px”]

HAK-HAK ORANG KURANG UPAYA

Hak-Hak OKU – Menurut Akta Bagi Orang Yang Kurang Upaya 2002, orang kurang berupaya membawa maksud `penghalangan atau kekurangan upaya untuk melakukan sesuatu aktiviti dengan cara yang dianggap normal bagi orang biasa.’ Golongan kurang berupaya terdiri daripada individu yang mempunyai kecacatan fizikal seperti kehilangan anggota, buta, pekak, bisu dan lumpuh atau kecatatan mental seperti celebral plasy, sindrom down dan autisme. Sebagai anggota masyarakat, golongan kurang upaya mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti golongan yang lain dan seharusnya perkara ini sewajarnya sentiasa diberi perhatian. Mengikut statistik Jabatan Kebajikan Masyarakat, OKU yang berdaftar adalah kira-kira 280 ribu orang, dan terdapat ramai lagi yang tidak berdaftar.

 
 

Verification