[gap height=”30px”] kembali-button

Kembali

[gap height=”30px”]

HAK-HAK BUDAYA

Hak Budaya – Dalam sesuatu masyarakat pasti ada budaya tertentu yang diamalkan secara fitrahnya dan ia merupakan satu hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Malaysia bertuah kerana kepelbagaian kaum mencorakkan berbagai kebudayaan lahir hasil dari kemajmukan kaum negara ini. Jadi penting untuk diberi penekanan tentang hak-hak masyarakat dalam berbudaya agar kemajmukan itu sentiasa menjadikan ia istimewa untuk diamalkan bersama tanpa mendiskriminasi sesama kita. Contoh hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran dan terakhir, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

 
 

Verification