[gap height=”30px”] kembali-button

Kembali

[gap height=”30px”]

BISNES

Soal dan perlaksanaan  hak asasi manusia merupakan tanggungjawab negara (state) ataupun kerajaan. Namun begitu, pada era kontemporari disemat nadi globalisasi menyaksikan pertumbuhan pesat syarikat perniagaan dan peranan yang signifikan ini menimbulkan persoalan mengenai tugas dan tanggungjawab sektor perniagaan dalam aspek hak asasi manusia. Dalam Prinsip Panduan PBB Mengenai Hak Asasi Manusia dan Perniagaan, prinsip ke 9 misalnya mewajibkan kerajaan di samping melindung pelabur untuk mengekalkan dasar dan keupayaan peraturan untuk melindungi hak asasi manusia baik sama ada dalam perundangan triti pelaburan, perjanjian perdagangan bebas ataupun kontrak pelaburan.

 
 

Verification