[gap height=”30px”] kembali-button

Kembali

[gap height=”30px”]

HAK-HAK PENGIDAP HIV/AIDS

Hak Penghidap HIV/AIDS – Menurut laporan ‘HIV and Human Rights Mitigation Report 2013’, terdapat kira-kira 17 kes diskriminasi dan penafian hak asasi terhadap individu dijangkiti HIV dan AIDS di negara ini. Antara hak yang dinafikan adalah seperti peluang pendidikan, rawatan kesihatan dan peluang pekerjaan. Selagi wujud stigma dan sikap diskriminasi dalam masyarakat terhadap golongan ini, ia jelas melanggar hak-hak kemanusiaan selain jikalau golongan kanak-kanak menurut Artikel 2 daripada Konvensyen Hak-Hak Asasi Kanak-Kanak, mereka berhak mendapat belas kasihan serta sokongan dan semua pihak seharusnya memainkan peranan membantu serta menyokong mereka melalui penyediaan kesihatan awam dan hak asasi manusia seperti membuka peluang pekerjaan kepada mereka yang layak.

 
 

Verification