[gap height=”30px”] kembali-button

Kembali

[gap height=”30px”]

HAK-HAK PEKERJA

Hak Pekerja – Di Malaysia, terdapat 15 akta khas telah digubal untuk tujuan melindungi kesemua golongan pekerja di negara ini. Antaranya adalah hak untuk mewujudkan kesatuan buruh yang bebas, tawar-menawar yang kolektif, perlindungan tempoh dan masa pekerjaan, keselamatan dan keadilan sosial, keselamatan di tempat kerja, perkhidmatan kesihatan yang selamat dan mampu diakses termasuk kesihatan dan hak seksual yang terbela di tempat kerja terutama kaum wanita dan lain-lain.

 
 

Verification