[gap height=”30px”] kembali-button

Kembali

[gap height=”30px”]

HAK-HAK PEKERJA ESTET

Hak Pekerja Estet – Soal hak pekerja estet merupakan hak pekerja yang hangat dibincangkan. Selain kerana melibatkan komoditi penting seperti getah dan kelapa sawit, ia turut membabitkan agensi kerajaan seperti FAMA dan lain-lain. Penamatan kontrak secara tiba-tiba tanpa pampasan, waktu bekerja yang tidak mengikut syarat, jumlah gaji, bilangan jam bekerja, selain kemudahan-kemudahan asas, bonus serta manfaat (EPF, SOCSO) merupakan antara perkara yang dijuangkan kesatuan sekerja melibatkan pekerja estet. Di samping itu, penglibatan pekerja estet dalam kesatuan sekerja cukup signifikan kerana sejarah memberitahu aktiviti piket, tunjuk perasaan sekiranya hak mereka tertindas, adalah bermula dari estet-estet di seluruh negara. Sehingga ke hari ini, sekiranya hak ditindas, pekerja estet sentiasa berani memperjuangkan hak mereka melalui kesatuan sekerja ataupun badan bukan kerajaan (NGO)

 
 

Verification