[gap height=”30px”] kembali-button

Kembali

[gap height=”30px”]

PARLIMEN

Parlimen Malaysia merupakan badan perundangan kebangsaan Malaysia, berdasarkan sistem Parlimen Westminster. Parlimen Malaysia terdiri daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara (atau Senat). Ahli Dewan Rakyat dikenali sebagai ahli Parlimen, manakala ahli Dewan Negara diberi gelaran Senator. Sebagai sebuah institusi demokrasi yang absah dan representasi rakyat, parlimen memainkan peranan signifikan dan meluas terutama dalam merungkai pengayaan nilai-nilai hak asasi manusia menerusi kelulusan rang undang-undang mahupun polisi kerajaan yang memelihara serta menangkat hak asasi manusia.

 
 

Verification