[gap height=”30px”] kembali-button

Kembali

[gap height=”30px”]

HAK-HAK ORANG KEMALANGAN KESAKITAN TERUK

Hak Orang Kemalangan/Kesakitan Teruk –  Kemalangan jalan raya banyak mengesankan faktor orang kurang upaya dan cacat seumur hidup ataupun cacat sementara. Menurut laporan WHO, sejumlah 500,000 orang mengalami kesakitan teruk setelah terlibat dengan kemalangan jalan raya dan dikalangan ini sama ada cacat kekal ataupun cacat sementara. Dalam laporan PBB, ia diletakkan sebagai antara faktor pencetus ketidakupayaan (disability) dan menyentuh secara tidak langsung dengan hak-hak OKU. Namun terdapat dikalangan mangsa yang terlibat, terpaksa berhadapan dengan kekangan kewangan akibat kos yang terpaksa ditanggung ekoran kejadian kemalangan, maka hak-hak golongan ini haruslah sentiasa diawasi.

 
 

Verification