[gap height=”30px”]

kembali-buttonKembali ke Laman Utama

logo-3k [gap height=”15px”] [row] [col span=”1/4″ ]info-forum
[accordion title=””] [accordion-item title=”Objektif Forum“]

Konsep Pelan Bertindak Hak Asasi Manusia Kebangsaan (NHRAP) adalah berlandaskan perspektif bahawa penegakan hak asasi manusia dapat dicerna melalui kerajaan serta peranan rakyat yang signifikan dalam mengambil tindakan untuk melakukan suatu perubahan positif.

  1. Merencana pendekatan yang lebih komprehensif dan berstruktur dalam menangani serta menegakkan hak asasi manusia mengikut acuan sosio-budaya Malaysia.
  2. Mengukuhkan institusi nasional atau berkaitan hak asasi manusia yang lebih inklusif; terutamanya golongan rentan.
  3. Mempromosi kesedaran yang lebih meluas tentang hak asasi manusia, baik kepada masyarakat secara umum dan sektor spesifik secara khusus.
  4. Membantu promosi koordinasi aktiviti hak asasi manusia bersama agensi kerajaan berkaitan dan badan bukan kerajaan (NGO) terutamanya melakukan tindakan di peringkat
[/accordion-item] [accordion-item title=”Skop Forum“]

Dalam menegakkan hak asasi manusia pada masa kini, Pelan Bertindak Hak Asasi Manusia Kebangsaan (NHRAP) seharusnya mempunyai skop yang lebih holistik;-

  • Relevan dalam hak ekonomi, sosial dan budaya.
  • Di samping isu tradisional seperti hak sivil dalam sistem perundangan dan diskriminasi, turut memperhalusi isu kontemporari seperti pemerdagangan manusia terutamanya wanita dan kanak-kanak selain lambakan isu pornografi kanak-kanak di ruang Internet.
  • Peranan era teknologi maklumat serta kecenderungan sebagai medium untuk dieksploitasi, terutamanya yang membabitkan kanak-kanak kecil.
[/accordion-item] [accordion-item title=”Perlaksanaan Forum“]

Fasa Persediaan

-Hasil dapatan dan pengumpulan maklumat dari pihak berkepentingan seperti agensi fokal, NGO, Agensi Kerajaan & orang ramai melalui sistem online iaitu secara langsung melalui laman web CENTHRA, mahupun pertemuan secara langsung ataupun dipanggil townhall meeting, dirangka khas terutamanya bagi berjumpa sendiri dengan golongan rentan dan lain-lain untuk tujuan perolehan maklumat selain menyampaikan perkara-perkara asas tentang hak asasi manusia.

Fasa Pembangunan

– Pengumpulan maklumat melalui perjumpaan peringkat kebangsaan bagi memastikan keselarian (parallel) maklumat yang penting terutamanya dalam peringkat perlaksanaan kelak.

-Mencadangkan intipati penting hasil dari dapatan maklumat untuk tujuan perlaksanaan.

-Bekerjasama dengan agensi fokal dan badan bukan kerajaan lain (NGO) untuk tujuan pengembangan maklumat.

Fasa Penilaian

-Menilai serta meninjau perlaksanaan Pelan Bertindak Hak Asasi Manusia Kebangsaan di peringkat nasional dan negeri.

3-fasa

Perlaksanaan Forum Pelan Bertindak Hak Asasi Manusia Kebangsaan (NHRAP). CENTHRA, 2015.
[/accordion-item] [accordion-item title=”Dokumen Kerajaan “]

Mesyuarat Pertama NHRAP (2012)

Mesyuarat Kedua NHRAP (2014)

[/accordion-item] [accordion-item title=”Agensi Fokal Kerajaan“] Pautan Website BHEUU – http://www.bheuu.gov.my/ [/accordion-item] [accordion-item title=”Laporan Negara Lain“] Australia

China

Kazakhstan

Lebanon

Maldives

Nepal

Philippines

Sri Lanka

Thailand

UN Handbook NHRAP (Rujukan) [/accordion-item] [/accordion] [/col] [col span=”3/4″ ]maklum-balas-berikan-pendapat
[accordion title=””]

[/col] [/row]