[gap height=”30px”] kembali-button

Kembali

[gap height=”30px”]

MASYARAKAT SIVIL

Peranan masyarakat sivil dalam pengupayaan ekosistem hak asasi manusia yang signifikan selain sumbang saran dan pendapat masyarakat sivil khususnya adalah perkara penting yang memacu pertumbuhan dan pembangunan hak asasi manusia. Menerusi wacana, dialog, diskusi dan sebagainya merupakan medium dan ruang awam bagi masyarakat sivil untuk memahami konteks dan penelitian hak asasi manusia mengikut acuan sosio-budaya di negara ini. Interaksi dua hala dalam bentuk komunikasi dengan masyarakat sivil intipati penting dalam memastikan kefahaman yang jitu dapat dicerna.

 
 

Verification