[gap height=”30px”]

SILA KEMUKAKAN MAKLUMBALAS ANDA PADA RUANG YANG DISEDIAKAN


[row style=”boxed”] [col span=”1/4″ ]

Triti & Kerangka HAM

Deklarasi Hak Manusia Sejagat
Kovenan Antarabangsa Hak Sivil & Politik
Kovenan Antarabangsa Hak Ekonomi Sosial & Budaya
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
Konvensi Hak Kanak – Kanak
Konvensi Hak Orang Kurang Upaya, Konvensi Menentang Penyeksaan
Layanan Kejam & Hukuman Tidak Berperikemanusiaan
Konvensi Antarabangsa Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Kaum
Konvensi Antarabangsa Mengenai Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran & Ahli Keluarga Mereka
Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN & Deklarasi Kaherah

[/col] [col span=”1/4″ ]

Kumpulan – Kumpulan Fokus HAM

Wanita
Kanak-Kanak
Pelarian
Pekerja
OKU
Masyarakat Pribumi
Golongan Miskin
Warga Emas
Peladang Penternak & Nelayan
Pekerja Estet
LGBT
Belia
Pengganggur/Gelandangan
Penghidap HIV/AIDS
Orang Kemalangan/Kesakitan Teruk
Orang Tahanan
Bekas Banduan
Bekas Penagih Dadah
Orang Teraniaya

[/col] [col span=”1/4″ ]

Sektor-Sektor Keutamaan HAM

Sivil & Politik
Ekonomi
Pendidikan
Kesihatan
Perumahan
Kewangan
Budaya
Agama
Alam Sekitar
Pengangkutan
Perundangan & Sistem Keadilan
Kerahsiaan Maklumat Peribadi
Keselamatan
Jaminan Masadepan

[/col] [col span=”1/4″ ]

Topik – Topik Khusus Nasional

Kebebasan Beragama
Akta Hasutan
Anti-terrorism
Rasuah
Pentadbiran Mahkamah
Demokrasi & Pilihanraya
Media & Kebebasan Bersuara

[/col] [/row]