[gap height=”30px”] kembali-button

Kembali

[gap height=”30px”]

HAK-HAK PERUMAHAN

Hak-Hak Perumahan – Menurut United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights telah menggariskan bahawa hak kepada perumahan wajar dan mencukupi tidak boleh ditafsirkan secara cetek, tetapi hendaklah dilihat sebagai hak untuk tinggal di kediaman yang selamat, aman dan bermaruah. Antara ciri-ciri yang digariskan adalah hak kepada perumahan wajar terdapat elemen kebebasan dimana perlindungan daripada pengusiran secara paksa daripada kediaman dan hak untuk memilih dimana untuk tinggal secara privasi bersama ahli keluarga. Hak kepada perumahan juga perlu terdapat elemen entitlement yakni jaminan yang selamat serta tidak ada unsur diskriminasi terhadap peluang akses kepada kediaman.

 
 

Verification