[gap height=”30px”] kembali-button

Kembali

[gap height=”30px”]

HAK-HAK KESIHATAN

Hak Kesihatan  – Seperti yang termaktub dalam UDHR 1948 melalui Hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan dalam perkara 25, semua manusia mempunyai hak untuk suatu taraf hidup yang memadai bagi kesihatan dan kebajikan diri serta keluarganya. Perkara ini meliputi makanan, pakaian, perumahan dan juga pengawasan perubatan. Hak semua manusia tanpa ada diskriminasi dan penindasan untuk mendapat akses kepada perkhidmatan kesihatan yang disediakan kerajaan termasuklah golongan banduan di penjara. Hal ini dinikmati secara adil dan akses terhadap perkhidmatan kesihatan yang baik merupakan hasil dari penegakan hak asasi manusia secara saksama.

 
 

Verification