[gap height=”30px”] kembali-button

Kembali

[gap height=”30px”]

HAK-HAK BELIA

Hak Belia – Kelompok belia sentiasa diharap dan digarap agar utuh menyambung benteng perjuangan dan prinsip dalam menegakkan soal hak asasi manusia di negara ini untuk kelestarian akan datang. Oleh itu, dari peringkat akar umbi, orang muda haruslah dididik dan didedahkan agar prinsip dan jati diri yang betul dapat dicerna apabila menjadi dewasa kelak. Pendedahan tentang hak asasi misalnya, haruslah melalui saluran yang betul agar pemahaman jitu dapat terhasil serta budaya dan norma hidup sentiasa diwarnai dan bertunjangkan landasan hak asasi manusia dan tidak mewujudkan masalah seperti isu rasisme, extremisme, sekular liberalisme dan lain-lain. Belia yang dicorak elok sedari awal nescaya bakal menghasilkan generasi yang lestari, maju dan harmoni.

 
 

Verification