[gap height=”30px”] kembali-button

Kembali

[gap height=”30px”]

ANTI-TERRORISM

Pasca 9/11 menyaksikan seluruh dunia bertumpu kepada kempen Anti-Terrorism setelah serangan demi serangan di peringkat global secara amnya dan yang mengancam negara ini secara khusus. Kerajaan Malaysia yang meluluskan rang undang-undang baru dalam membasmi kegiatan terrorism yakni melalui Prevention of Terrorism Act atau rang Undang-Undang Pencegahan Keganasan (POTA) 2015.

 
 

Verification